iso standardi

Poduzeće BERNARDA d.o.o. uskladilo je svoj sustav upravljanja kvalitetom, okoliša i zaštitom zdravlja i sigurnosti u jedinstven integriran sustav upravljanja prema zahtjevima suvremenih međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2017, a koji je primjeren svrsi i kontekstu te pruža okvir za definiranje ciljeva uz uključenje opredijeljenosti za ispunjenje zahtjeva kupaca i drugih zainteresiranih strana te zakonske i druge regulative uz stvarnu opredijeljenost za kontinuirano poboljšavanje.

Politika upravljanja

ISO 9001

ISO 45001